Month: June 2020

Sexil thalparyam kurayunno

സെക്സിൽ താൽപര്യം കുറയുന്നോ??… ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.. ഉദ്ധാരണശേഷിക്കുറവ് ശീഘ്രസ്ഖലനം ലിംഗ വലുപ്പം

നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ലൈംഗിക പ്രയാസങ്ങളും, ബുദ്ധിമുട്ടുകളും,

sex for stress Dr Rana's Medical Hall

Sex for Stress – 10 Health Benefits of Sex.

Women can gain more from sex. Orgasm is truly a Stressbuster and a pain reliever. But not even orgasm, vaginal stimulation too, can be a remedy for chronic back and leg pain. Also, genital self-stimulation can reduce menstrual cramps, arthritic pain, and even headache